Branninstruks

1. Varsle

Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

2. Redde

Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

3. Slukke

Ved mindre branntilløp forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukningsutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Rømningsveier: Hvis trappeoppgangen er røykfri: Bruk den for å komme ut, og lukke døren etter deg. Hvis trappeoppgangen er røykfylt: Gå ut på altan/terrasse og lukk døren etter deg. Sørg for at rømningsveier alltid er frie.

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyr er plassert og hvordan det skal brukes, enten det er brannteppe, pulver-/skumapparat eller husbrannslange.

Oppmøtested ved brann er FLAGGSTANGEN