Brannsikring

8 av 10 som dør i brann omkommer i egen bolig.

Nesten halvparten omkommer i boliger uten fungerende røykvarslere.

Røykvarsler og brannslukningsutstyr er påbudt i alle hjem.

Røykvarslere og brannslukningsutstyr

Det er seksjonseiers ansvar at lovbestemte røykvarslere og brannslukningsutstyr forefinnes, og at utstyret til enhver tid er i funksjonsmessig orden. Dette gjelder også ved utleie.

Hver enkelt seksjonseier må følge opp anbefalt periodisk kontroll av sine røykvarslere med batteribytte og brannslukningsutstyr;  se nærmere om kravene til oppfølgning : §7 i Forskrift om brannforebygging.

Alle voksne beboere bør være kjent med hvor brannslukningsutstyr er plassert og hvorledes det skal brukes.

Rømningsveier

Gjør deg kjent med rømningsveier og nødutganger.

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Takluker

Brannforskriftene gir pålegg om at taklukene til enhver tid må være lukket, og de kan ikke benyttes som lufteluker.

Brannslukningsapparater i garasjer - fellesområder

Sameiet har avtale Firesafe Tech as om kontroll av lovpålagte tiltak i fellesområdene. 

Det er installert brannskap med brannslukningsapparat i alle garasjer, ved hver inngangsdør. Skapene skal være lett tilgjengelige i tilfelle brann og brannslukningsapparatene må ikke fjernes. Styret ber beboerne være oppmerksomme og hjelpe til slik at brannslukningsapparatene får stå i fred i sine brannskap.