Røykvarsler

Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler, avhengig av boligens størrelse. Denne skal være plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket. Det er eiers ansvar å anskaffe røykvarslere. Batterikontroll bør utføres hver måned.

Batteri skal skiftes ut hvert år, med mindre det er batteri i røykvarsleren som varer i flere år eller varslingen skjer til alarmsentral.

Husk å registrere når batteriet først ble satt inn, slik at det blir enkelt å vite når en skal bytte. 1. desember er den offisielle røykvarslerdagen i Norge, en dag mange benytter til å bytte batteri i sine røykvarslere.

De fleste boligene har installert ioniske røykvarslere som reagerer best på flammebrann. Optiske varslere reagerer best på synlig røyk og ulmebranner, derfor bør de installeres på kjøkken og utenfor bad, da de skiller brannfarlig røyk fra vanndamp og stekeos.

Det anbefales at de større boenhetene har 3-4 enkeltstående røykvarslere, en blanding av optiske og ioniske plassert på egnede steder i boligen. Det er mulig å lese på baksiden av varsleren hvilken type man har. Radioaktiv merking betyr at varsleren er ionisk.