9 sep 2019

Fordeling ekstraordinær innbetaling

Her  finn du oversikten over hva som er og vil bli utfakturert den enkelte seksjoneier i forbindelse med innkalling av ekstrakapital.