Garasjeplasser/kjellerboder for utleie

Sameiet har noen garasjeplasser og kjellerboder for utleie

Garasjeplass

Sameiet har 9 garasjeplasser for utleie.  Disse ligger i garasjeanlegg 2G og er uten garasjebod.  2 av plassene er bredere enn våre vanlige garasjeplasser og beboere med gyldig HC-kort har fortrinnsrett til disse.
Pris pr. 01.06.2018 er kr. 2.726,- pr. kvartal (dvs. ca. kr. 909,- pr. mnd.).  Garasjeplassene tillates ikke brukt til annet enn motorkjøretøy.

Pr. 01.06.2018 har vi ledige plasser.
Kontakt styret@generallunden.no dersom du er interessert.

Kjellerbod

Sameiet har 11 kjellerboder for utleie.  Disse er tidligere heismaskinrom, og det ligger 1 bod i tilknytning til hver oppgang med heis, dvs. UA67-77 samt GL19-27.  Bodene i UA67-77 ligger med inngang fra garasjeanlegg 2G mens bodene i GL19-27 ligger med inngang fra de respektive oppgangene.  Beboere med tilhørighet til aktuell oppgang (GL19-27) eller aktuelt parkeringsanlegg (2G) har fortrinnsrett til bodene.
Pris pr. 01.06.2018 er kr. 608,- pr. kvartal (dvs. ca. kr. 203,- pr. mnd.).

Pr. 25.06.2018 er alle boder utleid og det er flere som står på venteliste.
Kontakt styret@generallunden.no dersom du er interessert. i ytterligere opplysninger.