Garasjeplasser og boder for utleie

Sameiet har noen garasjeplasser for utleie

Garasjeplass

Sameiet har 9 garasjeplasser for utleie til beboere i sameiet.  Disse ligger i garasjeanlegg 2G. De er uten garasjebod.  2 av plassene er bredere enn våre vanlige garasjeplasser.  Beboere med gyldig HC-kort har fortrinnsrett til disse mot midlertidig bytte av egen plass. 


Leien er pr. 01.01.2020 er kr. 2819,- pr. kvartal,( dvs. ca. kr. 940,- pr. mnd.). 

Garasjeplassene tillates ikke brukt til annet enn motorkjøretøy. Fremleie, utleie, er ikke tillatt.

Pr. 01.09.20 har vi ledige plasser.
Kontakt styret@generallunden.no dersom du er interessert.

 

Kjellerbod

Sameiet har 11 kjellerboder for utleie.  Disse er tidligere heismaskinrom, og det ligger 1 bod i tilknytning til hver oppgang med heis i UA 67-77 og i  GL19-27.  Bodene i UA 67-77 ligger med inngang fra garasjeanlegg 2G.  Bodene i GL19-27 ligger med inngang fra de respektive oppgangene. 

Beboere med tilhørighet til den aktuelle oppgang i GL19-27 eller parkeringsanlegget 2G, har fortrinnsrett til leie av bodene .


Leien er pr. 01.01.2019 er kr. 629,- pr. kvartal.

Pr. 1. mai 2020 er alle boder utleid. Det er flere som står på venteliste.
Kontakt styret@generallunden.no dersom du er interessert.