Generallunden Boligsameie

Beliggenhet

Generallunden Boligsameie ligger på Ullern i Oslo, nærmere bestemt rett syd for Åsjordet T-banestasjon på Kolsåsbanen. Sameiet består av 225 boligseksjoner fordelt på 8 terrasseblokker. Eiendommen vår (gnr. 10, bnr. 26) er på ca. 43,6 mål pent opparbeidet parkareal og tilhørte i tidligere tider dels Øvre Ullern gård og dels Øraker gård.

Seks blokker har adresse Ullern allé ( 47-49 , 51 , 53-55 , 57-59 , 67-71 og 73-77 ) mens de to siste har adresse Generallunden ( 19-21 og 23-27 ). Klikk på et nummer om du vil se kart med markering av aktuell blokk.