Bevaringsverdige skogsområder

Rik edelløvskog

Sameiets eiendom er omgitt av flere områder med ulike typer av rik edelløvskog, markert med rødt på kartet over. (Klikk her for større kart). Disse områdene har ulik bevaringsverdi.

Foruten et område med kalklindeskog som ligger nede til venstre i kartet, og som omtales under eget menypunkt, er det spesielt to områder med alm-lindeskog som ligger tett innpå oss. Det er et område nord for Generallunden 27 (blokk 17). samt et område øst for Ullern allé 55 og 57 (blokk 14 og 15).

Alm-lindeskog

Områdene med alm-lindeskog har lokal bevaringsverdi, men uten at de har vernestatus og uten at de er underlagt spesielle regler/lovbestemmelser.

Bymiljøetaten har laget et faktablad vedr. naturtyperegistreringen for området med alm-lindeskog nord for blokk 17. Les mer...

Bymiljøetaten har også laget et faktablad vedr. naturtyperegistreringen for området med alm-lindeskog øst for blokk 14 og 15. Les mer...