Historie / nærområde

Ullernområdets utvikling

Ullernåsen er et gammelt vulkansk høydedrag som strekker seg opp til 201 moh på det høyeste. Så sent som i 1873 ble selve åsen omtalt som ukjent for folk flest, og med vanskelig atkomst.

Store deler av Ullernåsen har etter hvert blitt boligstrøk. De nederste eiendommene ble utskilt fra Øraker gård i 1928, mens selve åsen ble utparsellert fra Øvre Ullern gård fra 1929 og utover. Etter klausul ble Ullernåsen utbygd med eneboliger, men fra begynnelsen av 1960-årene kom høyhus i Silurveien og terrassehus i Øvre Ullern terrasse. Utbygging med terrassehus fortsatte frem til 1980-årene, da bl.a. bebyggelsen i vårt sameie ble oppført.

Det finnes friområder i de høyeste partier av åsen og mot Mærradalen. Kolsåsbanen kom til området i 1942 da dagens trasé mellom Lysakerelven og Sørbyhaugen ble åpnet. Før det hadde Kolsåsbanen fulgt Bærumsbanens trasé over Lilleaker-Jar.