Kontakt oss

Styret

Styremedlemmer

Adresse

Mobilnr.

Cecilie Brewer - leder

UA 69

971 78 713

Anita Therese Gausel

UA 71

975 73 853

Lasse Haug

UA 59

934 11 137

Svein Storjord

GL 23

905 28 891

Nina Åtland

UA 73

930 93 681

Varamedlemmer

   

Edvard Stang

UA 49

906 90 643

Venke Tønsberg

GL 27

913 54 785

 

Skriftlige henvendelser til styret kan sendes på e-post til styret@generallunden.no

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at skriftlige henvendelser normalt besvares etter første styremøte etter at henvendelse er mottatt. Styremøter avholdes ca. én gang pr. måned. Neste styremøte er 6. mars 2019.

Vaktmester

Skriftlige henvendelser om sameiets daglige drift og løpende vedlikehold kan sendes på e-post til vaktmester@generallunden.no

Se forøvrig egen side vedr. vaktmester .

Webmaster

Henvendelser om feil og mangler på sameiets nettsider samt ønsker om ytterligere innhold på nettsidene kan sendes på e-post til webmaster@generallunden.no