Kontakt oss

Styret

Styremedlemmer

Adresse

Mobilnr.

Jan E. Dietrichson - leder

UA 73

911 88 170

Edvard Stang

UA 49

906 90 643

Cathrine Roppen

UA 49

959 99 253

Thor Høstmark Løve

UA 57

984 16 466

 

 

 

Varamedlemmer

   

Truls Leikvang

GL 27

907 70 240

Avesta Gåskjønli

UA 67

482 21 314

 

Skriftlige henvendelser til styret kan sendes på e-post til styret@generallunden.no

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at skriftlige henvendelser normalt besvares etter første styremøte etter at henvendelse er mottatt. Styremøter avholdes ca. én gang pr. måned. Neste styremøte er 25. april 2019.

Vaktmester

Skriftlige henvendelser om sameiets daglige drift og løpende vedlikehold kan sendes på e-post til vaktmester@generallunden.no

Se forøvrig egen side vedr. vaktmester .

Webmaster

Henvendelser om feil og mangler på sameiets nettsider samt ønsker om ytterligere innhold på nettsidene kan sendes på e-post til webmaster@generallunden.no