Kontakt oss

Neste ordinære styremøte er 13. januar 2021.

Styret

Styremedlemmer

Adresse

Mobilnr.

Jan E. Dietrichson - leder

UA 73

911 88 170

Edvard Stang

UA 49

906 90 643

Erling Eggen 

UA 57

928 34 629

Thor Høstmark Løve

UA 57

984 16 466

Merete Medle 

UA 59

936 08 592

Varamedlemmer

   

 

Kirsti Jaer

GL 19

920 36 444

John Ravlo UA 53 918 62 698

 

 

 

Skriftlige henvendelser til styret kan sendes på e-post til styret@generallunden.no

Skriftlige henvendelser besvares normalt etter første styremøte etter at henvendelse er mottatt. Vi har styremøte ca. én gang pr. måned.

Neste styremøte er 13. januar 2021.

 

Styret forsøkte i 2019 "Åpen dør" noen  ganger, og i 2020 har det vært en dag avsatt hvor du har kunnet møte styremedlemmer for en uforbindtlig samtale, og ta opp saker. Vi har brukt "Riggen", møterom v/ garasjeport i Generallunden 23. 

 Tilbudet med  "Åpen dør" er avlyst inntil videre på grunn av Korona-virus. 

Vaktmester

Skriftlige henvendelser om sameiets daglige drift og løpende vedlikehold kan sendes på e-post til vaktmester@generallunden.no

Se forøvrig egen side vedr. vaktmester .

Webmaster

Henvendelser om feil og mangler på sameiets nettsider samt ønsker om ytterligere innhold på nettsidene kan sendes på e-post til webmaster@generallunden.no