Kontakt oss

Neste styremøte er 24. september 2019.

Styret

Styremedlemmer

Adresse

Mobilnr.

Jan E. Dietrichson - leder

UA 73

911 88 170

Edvard Stang

UA 49

906 90 643

Cathrine Roppen

UA 49

959 99 253

Thor Høstmark Løve

UA 57

984 16 466

Truls Leikvang

GL 27

907 70 240

Varamedlemmer

   

 

 

 

 

 

 

Skriftlige henvendelser til styret kan sendes på e-post til styret@generallunden.no

Skriftlige henvendelser besvares normalt etter første styremøte etter at henvendelse er mottatt. Vi har styremøte ca. én gang pr. måned.

Neste styremøte er 29. oktober 2019.

 

Styret har våren 2019 forsøkt "Åpen dør" tre ganger, hvor du har kunnet møte styremedlemmer for en uforbindtlig samtale, og ta opp saker. Vi har brukt "Riggen", møterom v/ garasjeport i Generallunden 23, og har vært der  16:30 - 18:00.

Vi vil nå vurdere om tilbudet med  "Åpen dør" skal fortsette. 

På årsmøtet 6. mars 2019 ble Arild Grepstad valgt til styremedlem, og Avesta Gåskjønli valgt til varamedlem. Brønnøysundregisterene meddelte 30. april at Grepstad hadde meldt egenfratreden, og 9. juli at Gåskjønli hadde meldt likeså. 

Vaktmester

Skriftlige henvendelser om sameiets daglige drift og løpende vedlikehold kan sendes på e-post til vaktmester@generallunden.no

Se forøvrig egen side vedr. vaktmester .

Webmaster

Henvendelser om feil og mangler på sameiets nettsider samt ønsker om ytterligere innhold på nettsidene kan sendes på e-post til webmaster@generallunden.no