Endret: 24 mar 2020     Opprettet: 1 mar 2020

Koronasituasjonen og Generallunden Boligsameie

I tillegg til at styret har besluttet at det varslede årsmøte 26. mars utsettes, har vi gjort en vurdering av Korona-situasjonen og sameiet.

Styret har i styremøte den 23.mars diskutert koronaviruset og retningslinjene fra myndighetene og informerer her generelt om hvordan vi forholder oss til situasjonen:

Styret ivaretar sine arbeidsoppgaver som før. Dialog foregår på e-post og telefon, og styremøter gjennomføres digitalt. Åpen dør avlyses på ubestemt tid, da det ikke anses som forsvarlig å organisere slike samlinger nå.

Vår vaktmester, som er sameiets ansatte, skal forholde seg til retningslinjene fra myndighetene på lik linje med oss alle, han skal dessuten skånes for smittefare i sin jobb som vår vaktmester. Dette medfører at han, så lenge de strenge tiltakene fra myndighetene gjelder (foreløpig frem til over påske), ikke skal utføre oppdrag som medfører at han må gå inn i seksjonseieres leiligheter eller gjøre andre oppgaver som medfører avvik fra retningslinjene som er gitt.

Styret følger forøvrig opp vaktmester kontinuerlig og styret igjen forholder seg til FHI sine nettsider og informasjon gitt fra regjeringen via media. Les mer her: www.fhi.no

Lekeplassen på sameiets område er et naturlig samlingssted da alle barnehager og skoler er stengt. Styret oppfordrer alle foreldre, barn og brukere av lekeplassen til å utvise hensyn for hverandre, og følge forhåndsreglene gitt av FHI.

Seksjonseiere som har spørsmål som gjelder korona og det å være seksjonseier i Generallunden Boligsameie kan ta kontakt med oss på e-post. Vi vil ikke ha svar på alt, men vil forsøke å svare, eventuelt henvise til riktig sted. 

 

Styret har som nevnt også besluttet at det varslede årsmøte 26. mars utsettes. 

Innkalling blir derfor ikke sendt ut nå.

Årsmøtet utsettes på grunn av de råd og tiltak som helsemyndighetene og Oslo kommune har fattet på grunn av spredningen av Korona-viruset. Det blir ikke søkt kommunen om dispensasjon.

 

På det nåværende tidspunkt kan vi ikke si når vi kan regne med å avholde årsmøte. Styret kommer tilbake så snart som mulig med ny informasjon.