Dyrehold

Generelt (ordensreglenes pkt. 7)

Dyrehold er tillatt dersom det ikke dersom det ikke er til ulempe for andre beboere. Lufting av husdyr må skje utenom garasjene og lekeplassene. Lufting av husdyr skal skje under full kontroll. Lufting av husdyr på terrassene må skje under tilsyn. Husdyrekskrementer må fjernes umiddelbart.

I politivedtekt for Oslo står det: " På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse ". Videre: " Med offentlig sted forstås ett hvert sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel ".

Det er båndtvang hele året på sameiets egne områder. Dette er bekjentgjort ved skilting.

Båndtvang for hunder

Vi ber om at alle hunder holdes i bånd hele året innenfor sameiets område. Dersom en løs hund kommer løpende mot (og evt. hopper opp på) en person, vil vedkommende kunne oppfatte dette som plagsomt og ordensreglenes bestemmelse om å bringe dyrehold til opphør vil kunne påberopes. Det bør derfor være i alle hundeeieres interesse å holde hunder i bånd.

For ytterligere informasjon vedr. hundehold og båndtvang vises til Hundeloven , Politivedtekter for Oslo samt Oslo kommunes nettsider vedr. hundehold i Oslo .

Foring av dyr (ordensreglenes pkt. 20.1)

Foring av fugler/dyr på terrassene og altanene er ikke tillatt. Årsakene til dette er at det blir så mye søl som både sprer seg til naboene og som tiltrekker seg mus og rotter.