Elbiler o.l.

Alle garasjeanlegg har infrastruktur for lading av elektrisk drevne kjøretøy.  Seksjonseiere med elbiler og ladbare hybridbiler kan inngå en skriftlig standardavtale med styret om installasjon og bruk av ladeboks på egen garasjeplass. 

Ved utleie er det seksjonseier som må inngå slik avtale.  

Kjøp og bruk av ladeboksen må betales av den enkelte seksjonseiere som har avtale med sameiet. Dette for at andre sameiere ikke påføres kostnader knyttet til bruk av ladesystemet.

Det benyttes Zaptec PRO ladeboks, type 2.  Ladeløsningen fra Zaptec muliggjør intelligent utnyttelse av garasjeanleggenes strømkapasitet. Det faktiske strømforbruket pr. ladeboks betales av eieren.  For å bestille ladeløsningen og inngå avtale med sameiet må seksjonseier kontakte styret pr. e-post.

Følgende tre kostnadselementer vil påløpe iht. avtalen:

1.  Innkjøp og installasjon av ladeboks.  Pristilbud gis av installatør ved bestilling.

     Kontakt Terje B. Andersen hos Watt as på terje@watt.no , tel.: 909 95 195.

     Til Watt as alternativ tel.: 23 05 58 90 

2.  Brukeravgiften er nå kr. 0,- (fra 1/1 - 2020) for tilknytning til og bruk av infrastruktur for lading.  Dersom seksjonseier inngår avtale med sikte på å ta i bruk lading på et senere tidspunkt må styret varsles skriftlig om dette ved inngåelse av avtalen.

3.  Løpende strømkostnader betales av den enkelte seksjonseier direkte i henhold til målt forbruk på den enkelte ladeboks, og etter gjeldende strømpris med påslag for administrasjon.

Ta kontakt med styret for nærmere informasjon om detaljer knyttet til løsningen og avtalevilkår. Tidligere standard avtale er under revisjon. Dette fordi tidligere brukeravgift med tilknytning til nedbetaling av etablering av infrastrukturen ikke lenger innkreves.

Lading av elbiler o.l. er ikke tillatt på andre strømuttak enn den enkelte bileiers private ladeboks, jfr. vedtekter og ordensregler.

For beboere/besøkende uten ladeavtale henviser vi til kommunens ladestasjoner bl.a. ved Åsjordet T-banestasjon i Ullern allé.