Elbiler o.l.

Alle våre garasjeanlegg har nødvendig infrastruktur for lading av elektrisk drevne kjøretøy.  Sameiere med elbiler og ladbare hybridbiler kan inngå en skriftlig standardavtale med styret om installasjon og bruk av ladeboks på egen garasjeplass.  Ved utleie er det seksjonseier som må inngå slik avtale.  Ordningen går i korthet ut på at tilgang til og etablering av ladeløsningen, samt bruk av ladeboksen i sin helhet bekostes av sameiere med avtaler, slik at de øvrige sameiere ikke påføres kostnader knyttet til andres bilbruk.

Det benyttes Zaptec PRO ladeboks, type 2.  Ladeløsningen fra Zaptec muliggjør intelligent utnyttelse av garasjeanleggenes strømkapasitet, og det faktiske strømforbruket pr. ladeboks betales av eieren.  For å bestille ladeløsningen  og inngå avtale med sameiet må seksjonseier kontakte styret pr. e-post.

Følgende tre kostnadselementer vil påløpe iht. avtalen:

1.  Innkjøp og installasjon av ladeboks.  Pristilbud gis av installatør ved bestilling. Kontakt Terje B. Andersen hos Watt as på terje@watt.no , tel.: 909 95 195.

Til Watt as alternativ: tel.: 23 05 58 90 

2.  Månedlig brukeravgift, p.t. kr. 500,- (pr. mai 2019), for tilknytning til og bruk av infrastruktur for lading.  Dette beløpet skal dekke nedbetaling av etablert infrastruktur samt løpende administrasjonskostnader for elbilordningen.  Avgiften løper fra ladeboks er montert og varslet klar for seksjonseiers bruk, og løper inntil videre.  Dersom seksjonseier inngår avtale med sikte på å ta i bruk lading på et senere tidspunkt må styret varsles skriftlig om dette ved inngåelse av avtalen.

3.  Løpende strømkostnader iht. målt forbruk på den enkelte ladeboks og gjeldende strømpris.

Ta kontakt med styret for nærmere informasjon om detaljer knyttet til løsningen og avtalevilkår mm.

Lading av elbiler o.l. er ikke tillatt på andre strømuttak enn den enkelte bileiers private ladeboks, jfr. vedtekter og ordensregler.

For beboere/besøkende uten ladeavtale henviser vi til kommunens ladestasjoner ved Åsjordet T-banestasjon i Ullern allé.