Fellesarealer

Ute

Sameiet disponerer et stort friareal hvor det foruten endel benker/bord finnes grillplass for sameiets beboere samt lekeplass for beboernes barn/barnebarn/osv. Beboerne plikter å hegne om trær, busker, plener, beplantninger og fellesanleggene for øvrig.

Lekeplassen og lekeapparatene er beregnet på barn med tilknytning til sameiets beboere samt deres gjester. Av sikkerhetshensyn tas huskene inn i perioden 1.november - 31.mars. I denne perioden er det relativt stor sannsynlighet for frost/tele/isdannelse under huskene, og da vil ikke det støtdempende underlaget fungere etter hensikten. (Perioden kan utvides hvis værforholdene tilsier det).

Inne

Innendørs fellesarealer som inngangsparti og trappehus skal holdes ryddige til enhver tid, og ikke benyttes som oppstillings- oppbevarings- eller lagerplass. Der det finnes andre fellesarealer med god plass, kan disse ikke brukes til langtidslagring av gjenstander og møbler. Eventuelle gjenstander for korttidsoppbevaring må merkes med navn. Jf. også brannforskriftene.

Barnevogner og rullatorer som er i daglig bruk kan plasseres i dertil bestemt rom eller bestemt plass nær inngangspartiet i de blokkene der slikt rom eller plass finnes. (Sykler, sportsutstyr o.l. skal ikke plasseres i disse rommene. Sykler som er i jevnlig bruk plasseres i sykkelbodene, mens lagrete sykler, sportsutstyr og lignende plasseres i bodene til den enkelte seksjonseier).