Forsikring

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer SP 565038.

Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS – tlf 22 86 55 00 – faks 22 86 57 04 – e-post: forsikring@obos.no .

Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS.

Skader som dekkes av sameiets forsikring i If Skadeforsikring har pr. 31.08.2016 en egenandel på kr. 10.000 ved vannskade, kr. 6.000 ved bygningsskade og kr. 3.000 ved glasskade. Boligeier/beboer kan belastes hele eller deler av egenandelen i spesielle tilfeller iht. sameiets vedtekter.