Kjøring på gangveier

I Oslo kommunes reguleringsbestemmelser av 10.05.1978, §16, 3. avsnitt som gjelder for vårt område heter det: På både offentlige og felles gangveier kan det bare tillates strengt nødvendig bilkjøring for offentlig service og nødkjøring, vedlikehold etc.

I sameiets ordensregler, pkt. 4, 1. avsnitt heter det: Bilkjøring på gangveiene er kun tillatt for kjøring av bevegelseshemmede, syketransport, møbeltransport og flyttelass. Motorsykkel- og mopedkjøring på gangveiene er ikke tillatt.

Styret minner om at drosjekjøring og annen bilkjøring på gangveiene til og fra boliginngangene bare er tillatt for bevegelseshemmede og noen få andre grupper. (PS! Dovenskap regnes ikke som en bevegelseshemning.)

Kjøring til/fra inngangene i blokk 14 og 15 (Ullern allé 53-59) bør kanaliseres gjennom garasjeanlegget.