Nøkler, navneskilt o.l.

Nøkler til egen leilighetsdør

De fleste boligene benytter systemnøkler i egen entrédør. Dersom andre løsninger benyttes er disse eiers/beboers eget ansvar.

Systemnøkler kan kun bestilles av registrert eier og bestilles skriftlig, epost godtas, hos vaktmester. Vær oppmerksom på at systemnøkler ikke kan bestilles direkte hos låsesmeder o.l. Vaktmester videresender bestilling til låsesmed, og nøkler sendes rekommandert direkte fra låsesmed til eier.

Når det bestilles må oppgis:

Bestillers navn, addresse og telefonnummer, og seksjonsnummer.

Antall nøkler som bestilles,

Nøkkelens identifikasjon, alle bokstaver/siffer på nøkkelen, og

hvor det skal sendes: mottagers navn og adresse.

 

Pris i mai 2019 er ca. kr. 486,-(+ mva) pr. stk.
Forsendelseskostnader ca kr 140,- kommer i tillegg.

Tap av systemnøkler må omgående meldes til vaktmester.

Nøkler til fellesdører

Vi benytter adgangsbrikker (dørbrikker) i stedet for nøkler i de fleste fellesdører. Dette gjelder ytterdører inn til oppganger, dører mellom garasje og oppgang/heissluse, dører inn til kjellerbodrom, samt sidedører ved garasjeporter. Dørbrikkene er nummerert, og det er viktig at man selv holder styr på hvem som disponerer hver enkelt brikke (dvs. hvem de ulike brikkenumrene utleveres til). Skjema til dette formål kan lastes ned her .

Som alternativ til dørbrikker kan man benytte gummierte/elastiske armbånd med integrert brikke. Armbånd finnes i tre størrelser; Barn (omkrets 152 mm), Liten voksen (omkrets 180 mm) og Stor voksen (omkrets 195 mm).

For dører inn til sykkelboder/søppelrom benyttes systemnøkler. For bestillingsinfo: se under punktet 'Nøkler til egen leilighetsdør'.

Dørbrikker/armbånd kan kun bestilles av registrert eier og bestilles skriftlig hos webmaster@generallunden.no (eller hos vaktmester for de som ikke har tilgang til e-post).

Pris mai 2016 for dørbrikker/armbånd: kr. 100 (inkl. mva) pr. stk.

Brikker/armbånd må forhåndsbetales.
Betaling sendes til Generallunden Boligsameie, konto 2635 15 80363.
Betalingen merkes med brikketype og antall.
Noe leveringstid må påregnes.

Send en e-post med forespørsel til webmaster@generallunden.no dersom ytterligere informasjon ønskes.

Tap av dørbrikke/armbånd meldes omgående til vaktmester eller webmaster, slik at brikkene kan sperres og uvedkommende hindres adgang.

Åpning av garasjeport

For våre garasjeanlegg benyttes mobiltelefon og/eller en separat adgangsbrikke (garasjebrikke) som portåpner. Vi anbefaler at alle garasjebrukere har en garasjebrikke, da dette vil være nødløsningen for å åpne en garasjeport hvis f.eks. mobilnettet er nede eller mobilen er tom for strøm.

Mobiloppkobling og garasjebrikker kan kun bestilles av registrert eier og bestilles skriftlig hos webmaster@generallunden.no (eller hos vaktmester for de som ikke har tilgang til e-post).

Mobiloppkobling er gratis.
Pris mai 2016 for garasjebrikker: kr. 200 (inkl. mva) pr. stk.

Brikker må forhåndsbetales.
Betaling sendes til Generallunden Boligsameie, konto 2635 15 80363.
Betalingen merkes med brikketype og antall.
Noe leveringstid må påregnes.

Send en e-post med forespørsel til webmaster@generallunden.no dersom ytterligere informasjon ønskes.

Tap av mobiltelefon/garasjebrikke meldes omgående til vaktmester eller webmaster.

Navneskilt ringepanel

Navneskilt til ringepanel kan kun bestilles av registrert eier og bestilles skriftlig hos vaktmester og blir montert av ham.

Navneskilt postkasse

Sameiets standard postkasseskilt har betegnelsen ”Skilt nr. 213” og bestilles av beboerne selv hos Jernia CC Vest eller i hvilken som helst Jernia-butikk. Det er plass til fire skriftlinjer på skiltet som leveres med én standard skrifttype.

'Egenproduserte' skilt/lapper skal ikke benyttes og vil bli fjernet.

Monitor til porttelefon

Ringetablåene ved oppgangenes ytterdører har montert kamera, og noen leiligheter har porttelefon med monitor, slik at man kan se hvem som ringer på.

Det er mulig å ettermontere diverse typer porttelefoner med monitor. Ta kontakt med vaktmester eller Porttelefon Service AS , Fjellhamar (v/Roar Zetterstrøm, mob. 911 36 286) for nærmere opplysninger og priser.