Ordensregler

Sameiets ordensregler kan du laste ned fra en link under menypunktet Om oss .

Vi minner om at sameiets vedtekter inneholder en passus om forpliktelse til å følge ordensreglene.