Parkering

Generelt

Parkering er kun tillatt på skiltet/oppmerket parkeringsplass.

Parkering på gangveier, gressplener eller utenfor oppmerket plass er ikke tillatt .

Beboerparkering

Hver leilighet disponerer i utgangspunktet en garasjeplass. Noen har to plasser. Har man flere biler enn garasjeplasser må man enten leie en ubenyttet plass, eller man må parkere på offentlig gate iht. vanlig skilting.

Styret disponerer 9 garasjeplasser for utleie til beboere. Seksjonseiere prioriteres foran leietakere.  To av plassene har ekstra bredde og beboere med HC-bevis har førsterett til disse plassene.  For øvrig gjelder 'først-til-mølla'-prinsippet.  Pr. mai 2020 har vi ledige plasser.

Garasjeportene betjenes med mobiltelefon eller med brikke. Se her for nærmere opplysninger.

Garasjeplassene skal kun benyttes til parkering av kjøretøy, tilhenger o.l., og da kun innenfor oppmerket plass. Ihht. brannforskriftene er det ikke tillatt å lagre kartonger, møbler, byggevarer o.l. på garasjeplassene.

Våre garasjeplasser er fra en tid da bilene var atskillig smalere enn det som er vanlig nå til dags. Vi ber våre beboere om å ha dette i tankene, og unngå parkering av biler som er bredere enn hva plassen tillater. Husk at det også må beregnes nødvendig ut-/innstigningsplass innenfor 'egen' oppmerket plass.

Gjesteparkering

Plasser for gjesteparkering finnes enten ved rundkjøringen innerst i Ullern allé, eller innerst i Generallunden. I tillegg er det mulig å benytte den åpne delen av parkeringsanlegget ved garasjenedkjøringen mellom Ullern allé 41 og 67. Parkeringssystemet er lagt om. Tidligere utstedte gjestekort kan fortsatt benyttes etter at det i mai 2020 kom ny parkeringsautomat. Det er i utgangspunktet avgiftsparkering, men gjesteparkeringskortet/beboerkortet gir mulighet for uttak av gratis parkeringsbillett for inntil 72 timer.  Kortet fås ved henvendelse til vaktmester.Kvittering/billett legges synlig/frontruteplassering.

Beboere skal ikke benytte gjesteparkeringsplasser.

(Bruksanvisning gjesteparkeringskort /beboerkort: 

1. Stikk kortet inn med magnetstripen ned til høyre

2. Trekk kortet ut

3. Displayet viser 'Vennligst vent' (tar ca. 10 sekunder)

4. Displayet viser 'Beboerkort - Trykk på grønn knapp'

5. Trykk på grønn knapp

6. Displayet viser 'Billett kommer'

7. Ta ut billetten. Kontroller dato og p-tid

8. Legg billetten synlig i frontruten for kontroll)