Peis, pipe o.l.

Våre boligseksjoner har et lite, naturlig undertrykk. Dette forsterkes kraftig ved bruk av kjøkkenviften. Ekstra kraftig forsterkes undertrykket ved fyring i peisen. Da forbrukes det ca. 700 kbm. luft i timen. Denne luften må erstattes utenfra via godt dimensjonert ventilasjon. Er ventilene i boligen underdimensjonerte og/eller pipeløpet for trangt vil dette gi forstyrrelser i luftomløpet.

Når mange piper står i klynge på taket, slik som hos oss, vil røk fra én av pipene kunne suges ned i nabopiper og inn i boliger grunnet undertrykk. Styret er kjent med at dette iblant forekommer, og ulike tiltak som kan forbedre situasjonen er under utredning. Enkle tiltak som alle selv kan iverksette i denne sammenheng er å

  • sørge for at eget peisspjeld er godt lukket når man selv ikke fyrer

  • redusere eget undertrykk mest mulig når det fyres hos nabo (dvs. unngå bruk av avtrekksvifter, slippe inn luft via lufteventiler/vinduer osv.)

Oslo kommune, Brann- og redningsetaten, boligseksjonen (tidl. Feiing- og tilsynsseksjonen), tlf: 23 46 97 70, er ansvarlig for feiing. Gjeldende praksis innebærer at det feies minst én gang hvert fjerde år. Det er kun pipeløpet og ikke peisrommet som feies. De enkelte beboere varsles derfor ikke vedrørende feiing. Sist det ble feiet i Generallunden Boligsameie var 23.05.2014.
 

Hvordan fyre og med hva

Tørr ved, med mindre enn 20 % fuktighet og intet annet. Peis og ovn er heller ikke noe sted for søppelbrenning. Det lukter ille og forurenser den luften vi puster i.

Veden bør være fra trær som; asalrogn, eik, ask, alm, lønn, rogn, bjørk og furu. Av disse har asalrogn og eik best brennverdi, bjørk og furu dårligst. Ved fra andre løvtrær er også greit. Ingen av disse treslagene spruter, men et og annet lite smell kan komme, når innestengt gass eksploderer. Gran derimot spruter og knitrer mye fordi granen har lukkede celler som ved oppheting lager.

Bruk gjerne opptenningsbrikker, litt avispapir og tynne vedskier til opptenning. God trekk er viktig.

Fyring med julepapir, aviser, blader, alle sorter brennbar emballasje, plast, tekstiler og ikke minst prefabrikkerte vedkubber m. parafin kjøpt over disk, er bannlyst i alle ildsteder.


Utskifting av ildsted

Utskifting av ildsted er søknadspliktig.  Du finner mer informasjon om dette her.