Håndverkeravtaler

Sameiet har for tiden ikke noen spesielle rabattavtaler.