Solskjerming

Nye markiser og markiseduk som skiftes ut, skal ha farge som harmonerer med fasadefargene.