Terrasser

Vi holder nå på med rehabilitering av fasadene, terrasse og altaner omfattes av dette. Denne siden vil derfor senere bli oppdatert, og det vil bli utlagt oppdatert informasjon om fliser, PU-belegg, trau og levegger. Hvis det er spørsmål i om dette nå, vennligst kontakt byggekomiteen på e-post: bygg@generallunden.no

Støy fra musikk og sosialt samvær på terrassene skal holdes på et nivå som ikke forstyrrer naboene. Det skal være ro mellom kl. 2300 og 0800 alle dager.

Røyking på terrasser og altaner bør unngås, det er ikke sikkert naboene setter pris på din røyklukt.

Kun gass- eller elektrisk grill er tillatt på terrassene, og det må tas behørig hensyn til naboene.

Foring av fugler/dyr på terrasser og altaner er ikke tillatt. Årsakene til dette er at det blir så mye søl som både sprer seg til naboene og som tiltrekker seg mus og rotter.

Teppebanking på terrasse og altan bør unngås, og er ikke tillatt på søn- og helligdager. Tørking av tøy på terrasser og altaner må ikke være synlig for andre.

Oppsetting av antenner, herunder parabolantenner, kan godkjennes av styret, såfremt de plasseres slik at de ikke er synlige utenfra og fra naboene.

Vi minner om bestemmelsene som gjelder fyrverkeri, og at det er forbudt å sende opp fyrverkeri fra terrasser og altaner.

Ved større snefall skal terrassene, så vidt mulig, ryddes for sne og is.