TV/Bredbånd

Generelt

Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

TV

Våre TV-signaler leveres av Telenor (tidligere Canal Digital). Abonnementsavgift for Telenors Grunnpakke inngår i felleskostnadene. Abonnementet kan om ønskelig utvides til å omfatte ulike betalingskanaler. Utvidet avtale må i så fall tegnes (og betales) av hver enkelt iht. Telenors til enhver tid gjeldende vilkår og priser.

Telenors Grunnpakke består dels av faste og dels av valgfrie kanaler. Noen av de faste kanalene benytter såkalte analoge signaler, dvs. at man ikke trenger noe ekstra utstyr for å kunne se disse kanalene. De fleste kanalene, deriblant samtlige valgfrie kanaler, benytter imidlertid digitale signaler. For å få tilgang til digitale kanaler må man enten ha en TV med innebygget dekoder (såkalt IDTV) og kortleser for Telenor, eller man må ha en separat dekoder. I begge tilfeller må man dessuten ha et programkort fra Telenor.

Alle leiligheter i sameiet er utstyrt med en opptaksdekoder (T-We Box) med fjernkontroll, tilhørende kabler samt et programkort. Dette utstyret er utlånt fra Telenor og er å betrakte som en del av antennekontakten. Utstyret følger leiligheten og skal ikke fjernes ved overdragelse e.l. Man betaler i utgangspunktet ikke noe ekstra for å ha dette utstyret. En T-We Box gir imidlertid tilgang til visse betalingstjenester (f.eks. filmleie). Slike betalingstjenester inngår ikke i sameiets avtale og vil bli belastet hver enkelt beboer som benytter seg av dette direkte fra Telenor.

Nødvendig tilleggsutstyr for å kunne se digitale kanaler på flere tv'er må bekostes av hver enkelt. Kortleser og programkort for IDTV kan kjøpes hos de fleste TV-forhandlere eller bestilles hos Telenor. Separat dekoder med programkort må bestilles hos Telenor. For ekstra programkort må man betale en årsavgift, for dekodere og kortlesere gjelder en engangspris. Telenors dekodere finnes i ulike utførelser, og den mest avanserte har mulighet for å ta opp flere programmer samtidig.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at feil/problemer vedr. tv-signal/kabelanlegg/dekoder må meldes til Telenor (tlf.nr. 915 09000). Sameiets vaktmester/styre kan dessverre ikke hjelpe ved feil vedr. kabelanlegget.

For mer informasjon om kanaler, dekodertyper, abonnementsutvidelser, priser, feilmeldinger osv. vises til Telenors nettsider .

Bredbånd

Bredbåndstilknytning kan enklest/rimeligst gjøres via TV-anlegget (Telenor) eller via telefonanlegg (Telenor eller annen leverandør).

Sameiets beboere får kr. 50,- pr. mnd. i rabatt på Telenors ordinære priser på bredbåndsprodukter.