Vedlikehold/oppussing av bad/våtrom

Fraværsstenging av stoppekraner

Stoppekraner for varmt og kaldt vann bør stenges ved fravær over ett døgn.

Ved lengre fravær er beboerne pålagt å stenge begge stoppekraner.
 

Årlig rensing av sluk

Styret minner om at rensing av sluk i baderommene hører med til det løpende vedlikehold av hver boenhet. Boligeier bør sørge for at slik rensing blir utført en gang hvert år.
 

Utskifting av gamle stoppekraner i hver boenhet

Gamle stoppekraner (med grått ratt) er ikke lenger tillatt. Dersom disse ikke er skiftet ut må dette gjøres snarest. Kontakt vaktmester hvis du er i tvil. Styret anbefaler at en av sameiets 'faste' rørleggere (se under Rabattavtaler ) benyttes, da disse er godt kjent med hvor hovedstoppekraner o.l. befinner seg.
 

Utskifting av vannrør

Blokkene våre er bygget tidlig på 80-tallet, og tiden for fornyelse har innhentet oss. Det foregår omfattende baderomsrehabilitering i mange seksjoner, og i forbindelse med slik rehabilitering anbefaler vi at rørene frem til hovedledning i seksjonene også byttes ut med nye, lagt iht. ny våtromsnorm. Det er økende risiko for lekkasjer på det gamle røropplegget med årene, og risikoen øker ved at det foregår bevegelse i rørnettet ved rehabilitering.
 

Rehabilitering av bad/våtrom

Ved oppussing og rehabilitering av våtrom, bad og elektrisk anlegg, er seksjonseier pålagt å bruke foretak med ansvarsrett både til prosjektering og utførelse.

Alt arbeid med våtrom og bad skal være iht. Byggesaksdelen, kapitlene 20 t.o.m. 31, i Lov om planlegging og byggesaksbehandling ( Plan-og bygningsloven ) av 27. juni 2008 nr. 71, og iht. de til enhver tid gjeldende forskrifter.

Seksjonseier står privatrettslig ansvarlig for utført arbeid. Sørg for å få utstedt ferdigattest og våtromssertifikat/garanti.