Vedtekter

Sameiets vedtekter kan du laste ned fra en link under menypunktet Om oss .