Pipeløp

15.03.2017:
Rehabilitering av pipeløpene er avsluttet.  Prosjektet ble gjennomført innenfor den oppsatte tidsplanen, og vi kom i mål litt under avtalt prosjektpris.  Alle tilbakemeldinger fra beboerne har vært positive når det gjelder selve pipeløpsrehabiliteringen.  Flere av tilbakemeldingene tyder på at beboerne opplever at peisene nå fungerer bedre.  Det har vært noen få negative tilbakemeldinger, men disse gjelder utelukkende tilfeller der det har vært skiftet ildsted.  Utskifting av ildsted er en privatsak, og klager i denne forbindelse er derfor ikke en sak for sameiet.

15.01.2017:
Montering av nye stålrør inne i pipeløp der rehabilitering er nødvendig vil foregå i tiden 17.januar - 15.februar 2017.  Alle berørte har fått tilsendt beskjed om hvilket tidspunkt som gjelder for hver enkelt.  Det er viktig at noen er tilstede i de aktuelle leilighetene på aktuelt tidspunkt.  Montørene må inn i de enkelte leilighetene, og dersom de ikke kommer inn på varslet/avtalt tidspunkt vil eier bli belastet for montørenes ventetid.

04.11.2016:
Kontroll/inspeksjon av alle peiser/ildsteder som er tilknyttet pipeløp med skader vil bli gjennomført tirsdag 15. og torsdag 17.november.  Alle berørte har fått tilsendt beskjed om hvilket tidspunkt som gjelder for hver enkelt.

01.09.2016:
Videofilming er gjennomført og alle beboere, både eiere og registrerte leietakere, har fått tilsendt informasjon om status vedr. eget pipeløp. Ca. 1/4 av pipeløpene har skader som innebærer fyringsforbud inntil de er rehabilitert. Anbudsinnhenting for nødvendige rehabiliteringsarbeider pågår.