Årsmøtet

Sameiets øverste myndighet utøves av årsmøtet (iflg. §9 i sameiets vedtekter).
Årsmøtet het til og med 2017 sameiermøtet.

Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøtet, og hver seksjon har 1 stemme.

Sameiets vedtekter inneholder diverse bestemmelser vedr. årsmøtets form og agenda, bl.a. skal årsmøtet velge både styre og valgkomité.

For ytterligere detaljer vedr. årsmøtet vises til sameiets vedtekter. Disse kan lastes ned fra en link under menypunktet Om oss.

Protokoller fra ordinære årsmøter finner du under menypunktet Om oss.
Protokoller fra ekstraordinære årsmøter finner du her.