Blokkansvarlige

Blokk

Blokkansvarlig

Adresse

Mobilnr.

Fasttelefon

10 (UA 73-77)

Per A. Engeseth

UA 73

911 52 823

22 52 45 78

11 (UA 67-71)

(p.t. ikke utnevnt)

UA 59 412 24 925  

12 (UA 47-49)

Live Rostad

UA 47

907 30 407

22 52 52 01

13 (UA 51)

Kristian Bade

UA 51

901 72 820

22 73 00 06

14 (UA 53-55)

Tonje Thingstad Johansen

UA 55 997 05 104  

15 (UA 57-59)

Elly Kirkeslett

UA 59 412 24 925  

16 (GL 19-21)

Bjørn Hanssen

GL 19

977 41 376

22 52 53 57

17 (GL 23-27)

Bjørn-Olaf Næss

GL 27

900 14 095

22 52 40 86

 

Blokkansvarliges mandat og oppgaver

I hver av sameiets åtte blokker skal det utnevnes en blokkansvarlig av styret. Dette er et tillitsverv. Den blokkansvarlige skal være bindeleddet mellom beboerne og styret.

Hvis det er klager eller oppstår konfliktsituasjoner mellom de som bor i blokken så bør dette forelegges blokkansvarlig som skal søke å finne en løsning i minnelighet. Dersom dette ikke gir resultat, kan saken forelegges styret, og da helst i skriftlig form.

De blokkansvarliges mandat fremkommer av ordensreglenes pkt. 3 som sier: 'Vaktmester og blokkansvarlig har fullmakt fra styret til å påse at reglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser."

I tilegg skal blokkansvarlige bl.a. påse at blokkens fellesarealer (spesielt inngangsparti, trappeoppgang og rømningsveier) samt arealer på utsiden av blokken, til enhver tid er holdt ryddige. De skal motivere beboere til orden og ryddighet, og stimulere til tiltak som fremmer godt inntrykk og godt vedlikehold av blokken og miljøet.

Arbeidsoppgavene for de blokkansvarlige er fastsatt av styret, revidert 25. april 2019, i samråd med de blokkansvarlige.