Blokkansvarlige

Blokk

Blokkansvarlig

Adresse

Mobilnr.

Fasttelefon

10 (UA 73-77)

Per A. Engeseth

UA 73

911 52 823

22 52 45 78

11 (UA 67-71)

(p.t. ikke utnevnt)

     

12 (UA 47-49)

Live Rostad

UA 47

907 30 407

22 52 52 01

13 (UA 51)

Kristian Bade

UA 51

901 72 820

22 73 00 06

14 (UA 53-55)

(p.t. ikke utnevnt)

     

15 (UA 57-59)

(p.t. ikke utnevnt)

     

16 (GL 19-21)

Bjørn Hanssen

GL 19

977 41 376

22 52 53 57

17 (GL 23-27)

Bjørn-Olaf Næss

GL 27

900 14 095

22 52 40 86

 

Blokkansvarliges mandat og oppgaver

I hver av sameiets åtte blokker skal det utnevnes en blokkansvarlig av styret. Dette er et tillitsverv og den blokkansvarlige skal være bindeleddet mellom beboerne og styret.

Når det dukker opp klager eller oppstår konfliktsituasjoner mellom beboerne i blokken kan dette bringes inn for blokkansvarlig dersom direkte henvendelse(r) beboerne imellom først er prøvd uten resultat. Blokkansvarlig skal så søke å finne en løsning i minnelighet. Dersom heller ikke dette gir resultat, bringes saken i skriftlig form inn for styret, som så må prøve å løse den på en måte som alle kan godta.

De blokkansvarliges mandat fremkommer av ordensreglenes pkt. 3 som sier: 'Vaktmester og blokkansvarlig har fullmakt fra styret til å påse at reglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser."

Utover dette har blokkansvarlig endel tilsynsoppgaver av ulik art, spesielt i forhold til inngang/trappeoppgang og fellesarealer.