Protokoller fra ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte 22.08.2018.

Ekstraordinært årsmøte 29.11.2018Vedlegg til protokoll.