Styre og stell

For at vårt sameie skal fungere best mulig har vi flere styrende organer og administrative funksjoner. Fordeling av ansvar/oppgaver mellom de ulike organer/funksjoner fremgår dels av Lov om eierseksjoner ( Eierseksjonsloven ) av 16. juni 2017 og dels av sameiets vedtekter. Vedtektene kan du laste ned fra en link under menypunktet Om oss .

Klikk deg inn på aktuell undermeny for å finne litt generell informasjon om de enkelte organer/funksjoner samt informasjon om hvem som innehar de ulike verv/funksjoner og kontaktinformasjon til disse.