Tidligere styremedlemmer

2019

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Jan E. Dietrichson - leder

UA 73

Truls Leikvang

GL 27

Edvard Stang

UA 49

Avesta Gåskjønli

UA 67

Thor Høstmark-Løve

UA 57

   

Cathrine Roppen

UA 49

   

Arild Grepstad

UA 73

   

2018

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Cecilie Brewer - leder

UA 69

Edvard Stang

UA 49

Anita Therese Gausel

UA 71

Venke Tønsberg

GL 27

Lasse Haug

UA 59

   

Svein Storjord

GL 23

   

Nina Åtland

UA 73

   

 

2017

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Cecilie Brewer - leder

UA 69

Svein Storjord

GL 23

Torvald H. Brinch

GL 21

Venke Tønsberg

GL 27

Anita Therese Gausel

UA 71

   

Lasse Haug

UA 59

   

Nina Åtland

UA 73

   

 

2016

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Cecilie Brewer - leder

UA 69

Venke Tønsberg

GL 27

Torvald H. Brinch

GL 21

Finn Kåre Østdahl

GL 19

Anita Therese Gausel

UA 71

   

Lasse Haug

UA 59

   

Nina Åtland

UA 73

   

 

2015

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Cecilie Brewer - leder (fra sept.)

UA 69

Finn Kaare Østdahl (fra sept.)

GL 19

Knut C. Fjerdingstad

UA 55

   

Anita Therese Gausel

UA 71

   

Lasse Haug

UA 59

   

Turid Wulfsberg

UA 55

   

 

2014

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Erling T. Eggen - leder

UA 57

Ellen Collin

UA 49

Hilde Erøy Edvardsen

UA 73

Anita Therese Gausel

UA 71

Knut C. Fjerdingstad

UA 55

   

Lasse Haug

UA 59

   

Turid Wulfsberg

UA 55

   

 

2013

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Tor Hageberg - leder

GL 21

Hilde Erøy Edvardsen

UA 73

Knut C. Fjerdingstad

UA 55

Siri B. Ellingsen

UA 55

Lasse Haug

UA 59

   

Anne Gro Schaatun Jåtog

UA 49

   

Turid Wulfsberg

UA 55

   

 

2012

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Tor Hageberg - leder

GL 21

Siri B. Ellingsen

UA 55

Knut C. Fjerdingstad

UA 55

Kjell Fire

UA 69

Lasse Haug

UA 59

   

Anne Gro Schaatun Jåtog

UA 49

   

Turid Wulfsberg

UA 55

   

 

2011

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Tor Hageberg - leder

GL 21

Kjell Fire

UA 69

Terje Enersen

UA 47

Lasse Haug

UA 59

Knut C. Fjerdingstad

UA 55

   

Anne Gro Schaatun Jåtog

UA 49

   

Turid Wulfsberg

UA 55

   

 

2010 og 2009

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

 

Tor Hageberg - leder

GL 21

Kjell Fire

UA 67

Terje Enersen

UA 47

Mary Tøvik Reklev

UA 75

Knut C. Fjerdingstad

UA 55

   

Anne Gro Schaatun Jåtog

UA 49

   

Turid Wulfsberg

UA 55

   

 

Før 2009

Se styremedlemmer på 2000 tallet (t.o.m. 2008) .

Se styremedlemmer på 1990-tallet.