Vaktmester

Sameiets heltidsansatte vaktmester Tor-Arne Johnsen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikehold i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse.

Vaktmesters ordinære arbeidstid er mellom kl. 8.00 og 16.00 (mandag - fredag).

Vaktmester kan kontaktes på telefon 911 34 268, helst mellom kl. 12.00 og 13.00 (mandag - fredag). Vennligst unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid.

Skriftlige henvendelser kan legges i vaktmesterens postkasse utenfor Ullern allé 69, evt. sendes som e-post .

Vi minner om at vaktmester ikke plikter å utføre private tjenester for sameiets seksjonseiere/beboere.  Eventuelle private tjenester som vaktmester utfører for den enkelte seksjonseier/beboer skal utføres utenom ordinær arbeidstid og evt. godtgjørelse må avtales direkte med vaktmester.