Valgkomité

Komitémedlem

Adresse

Mobilnr.

Fasttelefon

Bjørn Hansen (leder)

GL 19

977 41 376

 

Mette Hjelmark

UA 77

466 87 642

 

Anne Gro S. Jåtog

UA 49

975 44 216

 

 

Valgkomitéen velges av årsmøtet og skal bestå av 3 medlemmer (iflg. §19 i sameiets vedtekter).

Valgkomitéens hovedoppgave er å legge frem innstilling til valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret.