Valgkomité

Komitémedlem

Adresse

Mobilnr.

Fasttelefon

Bjørn-Olaf Næss (leder)

GL 27

900 14 095

22 52 40 86

Britt Engeseth

UA 73

926 46 979

22 52 45 78

Anne Gro S. Jåtog

UA 49

975 44 216

 

 

Valgkomitéen velges av årsmøtet og skal bestå av 3 medlemmer (iflg. §19 i sameiets vedtekter).

Valgkomitéens hovedoppgave er å legge frem innstilling til valg som skal foretas av årsmøtet.